COOKIEPOLICY

  

INTRODUKTION 

Denna cookiepolicy beskriver hur cookies används på denna webbplats: www.hultens.se (nedan kallad "Webbplatsen"). Webbplatsen ägs av Hulténs I Sverige AB med organisationsnummer 556920–4836 (nedan refererat till som "vi", "vår" eller "oss"). Referenser till "du" eller "dig" refererar till besökaren av Webbplatsen. 

DINA RÄTTIGHETER  

Du har rätt att få information om vilka cookies som blir använda på en webbplats du besöker, vem som hämtar eller lagrar cookies, för vilka ändamål det sker, giltighetstiden för de cookies som blir placerade och om informationen blir delad med någon annan part, enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). 

För att vi ska kunna placera cookies som inte är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen, behöver vi först inhämta ditt aktiva samtycke till användningen av sådana icke-nödvändiga cookies. Exempel på icke-nödvändiga cookies är analytiska cookies, som kan användas för att bland annat sammanställa statistik avseende antalet besökare av webbplatsen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke, utan att du får en nackdel av det. 

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) gäller även om de cookies som används innebär att eventuella personuppgifter som tillhör dig samlas in. Om GDPR är tillämplig har du också rätt att få viss information om behandlingen av dina personuppgifter och din rätt i din egenskap av registrerad, relaterad till vår behandling av dina personuppgifter. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy. 

 

ALLMÄN INFORMATION OM COOKIES  

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens enhet, exempelvis mobil, dator eller surfplatta. Genom cookies kan en besökare av en webbplats få tillgång till olika funktioner.  

Cookies kan även bli använda för att till exempel få åtkomst till information eller lagra information på besökarens enhet. Informationen i en cookie kan också bli använd för att följa en besökares surfande på webbplatser som använder samma cookie.  

Cookies kan lagra information om en besökares aktivitet på en webbplats och även lagra information under användningen av webbplatsen samt mellan användningarna. Exempelvis information om inloggningsuppgifter, språkinställningar, produkter i en varukorg m.m. Dessutom kan cookies bli använda för att rikta marknadsföring till besökaren utifrån dennes intressen. 

Det finns olika typer av cookies och dessa kan bli indelade i följande huvudgrupper:  

Sessionscookies: Denna typ av cookies blir sparade temporärt i din enhets minne och saknar ett utgångsdatum. Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren och är enbart sparade under webbsessionen.  

Permanenta cookies: Denna typ av cookies sparar en fil i din enhet under en längre tid och har ett utgångsdatum. Ofta är permanenta cookies fortfarande sparade i din enhets minne även efter att du stängt webbläsaren. Cookien kommer att bli raderad från din enhet när utgångsdatumet har passerat. Därefter kan denna cookie bli skapad igen, om du besöker webbplatsen på nytt.  

Tredjepartscookies: Denna typ av cookies kommer från någon annan än den som ansvarar för webbplatsen.  

Denna Webbplats använder sessionscookies, permanenta cookies och tredjepartscookies. 

  

OLIKA KATEGORIER AV COOKIES SOM WEBBPLATSEN ANVÄNDER 

Nödvändiga: Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att utföra vissa tekniska funktioner som besökaren av webbplatsen uttryckligen begär. Dessa cookies säkerställer bland annat grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, som är viktiga för besökaren av webbplatsen. Användningen av nödvändiga cookies kräver inte ditt föregående samtycke och du kan därför inte välja bort användningen av sådana nödvändiga cookies. Dessa cookies samlar inte in och lagrar ingen personlig information.  

Funktionella: Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner som att dela innehållet på Webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra funktioner från tredje part.  

Annons: Annonscookies används för att ge besökare relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare på webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser. 

Analytiska: Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om exempelvis mätvärden, antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc. Genom analytiska cookies kan vi bland annat se vilka sidor som är mest besökta och hur länge besökarna stannar på sidorna. 

Övrigt: Övriga icke-kategoriserade cookies är de som vi ännu inte har klassificerat i en kategori och som vi för tillfället analyserar.  

 

HANTERA LAGRINGEN AV COOKIES 

Du kan hantera lagringen av cookies i din enhet på olika sätt, bland annat genom att stänga av cookies helt eller delvis, men vi uppmärksammar dig härmed om att det kan få en del konsekvenser. Vanligtvis sparar webbläsare cookies i en viss katalog på enhetens hårddisk, men det är viktigt att tänka på att sessionscookies inte alltid förekommer lagrade i hårddisken. Nedan följer två exempel på hur du kan hantera lagringen av cookies på din enhet. 

Cookie-lösningens inställningar 

Du kan hantera placeringen av cookies från denna Webbplats genom cookieinställningarna som du hittar genom den installerade cookie-lösningen på denna Webbplats. Genom den installerade cookie-lösningen kan du lämna ett aktivt samtycke till placering av olika kategorier av cookies, eller neka till placeringen av cookies tillhörande vissa eller alla kategorier.  

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt aktivt lämnade samtycke till placeringen av icke-nödvändiga cookies, utan att du får en nackdel av det. Nödvändiga cookies blir dock alltid placerade och kräver inte ditt föregående samtycke. 

Webbläsarens inställningar 

Om du inte vill att icke-nödvändiga cookies ska bli placerade, kan du genom de flesta webbläsare ändra inställningarna avseende användningen av cookies, för att blockera sådan användning.  

Du kan även justera inställningarna så att du aktivt måste acceptera varje ny cookie som en webbläsare skickar till din enhet när du besöker en webbplats.  

Genom inställningarna kan du även ha möjlighet att blockera tredjepartscookies eller registrera de webbplatser som du besöker ofta såsom betrodda webbplatser, vilket innebär att cookies från sådana betrodda webbplatser alltid blir accepterade.  

I vissa fall är det möjligt att välja att ta bort enskilda specifika cookies som finns lagrade i din enhet eller samtliga tidigare lagrade cookies.  

Ofta finns dessa funktioner i någon av följande menyval i webbläsaren: "Hjälp", "Verktyg" eller "Redigera". Om du behöver hjälp med att ställa in inställningarna i din webbläsare, bör du att kontakta utgivaren av webbläsaren eller besöka webbläsarens hjälpsidor för mer information.  

 

MER INFORMATION 

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats (www.pts.se).  

Mer information om GDPR och behandling av personuppgifter finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).  

Om du har frågor eller funderingar som handlar om hur denna Webbplats använder och placerar cookies, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

VÅRA FÖRETAGSUPPGIFTER 

Firma: Hulténs I Sverige AB. 

Org.nr: 556920–4836. 

Adress: Meteorvägen 4, 24534 Staffanstorp. 

E-post: support@hultens.se