Skötselanvisning för möbler i betong från Artwood

Betongmöblerna görs av naturmaterial, vilket medför att färgskillnaderna förekommer. Betongen gjuts också för hand. Detta gör att tjockleken kan skilja från produkt till produkt vid tillverkningen, t.ex. kan detta påverka höjden på möblerna. Möblerna kan användas utomhus under sommarhalvåret. För betongmöbler med metallunderrede rekommenderas användning inomhus. Vid rengöring av betongmöbler, använd milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt, blekningsmedel eller ammoniak. Vi avråder också från att använda vanliga rengöringsmedel, som ofta är citrusbaserade, eftersom dessa kan innehålla syra som kan skada betongen. Istället rekommenderar vi att använda såpa (grön eller gul) för rengöring. Såpan har även en lättare återfettade effekt, vilket är fördelaktigt för betongen. Vid tillverkningen får betongmöblerna ett skyddande lager av vax som sedan behöver underhållas för att behålla sitt skydd. En gång under de två första månaderna efter köpet ska möbeln behandlas med vax. Detta bör man sedan följa upp med behandling var tredje till sjätte månad beroende på användning och placering av möbeln.

Man bör vara extra försiktig när möblerna är nya då ytan fortfarande håller på att härdas och innan denna process är helt klar är ytan mer känslig och mottaglig för fläckar. Om möblerna används utomhus är behandlingen av ytan ännu viktigare, då fukt kan tränga ner i betongen. Detta är inget problem under sommarhalvåret, men utsätts möblerna för fukt i kombination med kyla kan det uppstå sprickor och flagor i betongen (frostsprängning). Denna typ av skador utgör inte skäl för reklamation. Inför vinterförvaringen är det viktigt att möbeln mättas med olja för att förhindra att fukt går ner i betongen och orsakar frostsprängningar. Det går bra att använda vanlig olivolja. Använd en trasa och fortsätt olja in tills betongen är mättad och inte tar åt sig mer olja. Tänk även på att inte täcka betongen med plast eller presenning och låt inget stå på ytan vid förvaring. Se också till att snö och is inte kan samlas och blir liggande på betongens yta. Vid närmare frågor angående kring skötselråd för betong, vänligen kontakta vår kundtjänst.